Ochrana osobních údajů CZ & SK

Prohlášení o ochraně osobních údajů CZ

Správcem osobních údajů je společnost AtomicDrinks Central Europe s.r.o. , IČ 47545925, se sídlem na Hřebenkách Bělehradská 815/130 Smíchov, 150 00 Praha 5, která je zároveň provozovatelem elektronického obchodu www.e-atomic.cz Zaměřuje se na prodej napojů. Společnost AtomicDrinks Central Europe s.r.o., nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které uživatelé serveru prostřednictvím dotazů a smlouvy sami dobrovolně neposkytnou, vyjma údajů, které získá prostřednictvím souborů cookies a signálů sledování, pokud si potenciální zákazník prochází webové stránky.

 

Proč moje údaje shromažďujete?

Všechny osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování našich objednávkových či jiných formulářů, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či hodláme uzavřít. Jedná o kupní smlouvu, která je uzavřena dálkovými (distančními) prostředky. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zbylé údaje shromažďujeme z marketingových důvodů za účelem cílené nabídky našich produktů a služeb, popř. pro statistické účely na návštěvnosti našeho webu. Tyto údaje potřebujeme, abychom se na vás mohli znovu obrátit s novými nabídkami, akcemi, případně vás informovat o nově nabízených produktech či poskytovaných službách. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

 

Jak moje údaje shromažďujete?

Údaje shromažďujeme, pouze pokud nám je sami poskytnete vyplněním objednávkových či jiných formulářů, popř. nám je předáte od třetích stran, které formuláře vyplňují automaticky (přihlašování přes Facebook, přihlašování přes Google účet a podobně). Jedná se o údaje, které potřebujeme nutně pro uzavření a plnění kupní smlouvy, popř. pro případné spory, které mohou z kupní smlouvy vyplynout.

Další kategorii údajů, které využíváme pro marketingové účely, získáváme na základě souborů cookies, služby Google Analytics, facebookových nástrojů (facebook pixel) či jiných signálů sledování v okamžiku, kdy se nacházíte na našem webu www.e-atomic.cz.

Ve všech případech dochází k automatickému zpracování osobních údajů. V jednotlivých případech (kontakt konkrétního zákazníka kvůli specifikaci zboží, řešení reklamace) můžeme vaše osobní údaj zpracovat i manuálně. V souvislosti s využíváním služeb Google Analytics (pro statistické účely návštěvnosti webu) a při ukládání souborů typu cookies dochází vždy k automatickému zpracování osobních údajů.

Ochraně osobních údajů, které od vás (ať už jako od klientů či návštěvníků stránek) získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách.

Od shromažďování a využití informací pro cílení reklam se můžete odhlásit na stránkách http://www.aboutads.info/choices nebo http://www.youronlinechoices.eu/

 

Co jsou soubory cookies a používáte je?

Při návštěvě našich webových stránek se vám může zobrazit oznámení o tom, jak a proč používáme určité soubory cookies, a nabídneme vám možnost používání určitého souboru cookies přijmout.

Ve chvíli, kdy tuto možnost přijmete, může se do vašeho zařízení uložit malé množství informací. Jedná se o malé textové soubory označované jako „soubory cookies“ a o „anonymní identifikátory“, které mohou být tvořeny náhodným řetězcem znaků, jenž se používá za stejným účelem jako soubory cookies.

Soubory cookies se používají ke zvýšení produktivity webových stránek a produktů, k přizpůsobení inzerce na míru vašim zájmům a povolení určitých funkcí webových stránek nebo produktů.

 

Jak soubory cookies fungují?

Obecně bývají využívány různé typy souborů cookies, které slouží k různým účelům. Nejčastěji bývají využívány tyto typy:

Analytické soubory cookies
Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací způsobu používání webových stránek. Tyto informace využíváme při vylepšování našich stránek a při monitorování jejich fungování. Soubory cookies anonymně shromažďují informace o vaší činnosti na webové stránce, a o tom, odkud jste na naši webovou stránku přišli, a o stránkách, které jste navštívili.

Technické soubory cookies
Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování některých oblastí webových stránek, například pro fungování elektronického obchodu, nabízení produktů atp. Do této kategorie patří relační i trvalé soubory cookies. Bez těchto souborů cookies by naše webové stránky nefungovaly správně, případně vůbec. Proto se tyto soubory cookies používají vždy, bez ohledu na uživatelské předvolby.

Soubory cookies pro sledování třetích stran
Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jak využíváte naše webové stránky, jaká klíčová slova vás na naše stránky přivedla a které webové stránky jste navštívili, a rovněž o způsobu, jakým jste se na naše stránky dostali.

Soubory cookies pro začlenění funkcí třetích stran
Tyto soubory cookies umožňují do webové stránky začlenit funkce třetích stran, jako jsou formuláře pro odezvu návštěvníků nebo ikony sociálních sítí, které návštěvníkům umožňují sdílet obsah.

 

Jaké údaje, pomocí kterých by mě bylo možné identifikovat, shromažďujete?

Stejně jako v případě řady dalších společností i my shromažďujeme některé osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat. Jedná se o vaše jméno a příjmení, datum narození, věk, IP adresu, adresu dodání, popř. jinou kontaktní adresu či adresu vašeho trvalého pobytu, kontaktní údaje, tj. e-mailovou adresu a telefonní číslo a vaše platební údaje. Tyto osobní údaje shromažďujeme, pouze když nám je sami poskytnete. Shromažďujeme je, pokud nás kontaktujete se svým zájmem o námi nabízené zboží nebo při uzavření smlouvy – zpravidla automatizovaně tak, že vyplníte objednávkový formulář na našem webu.

 

Sdílíte mé údaje třetím stranám?

Při plnění smlouvy poskytujeme nezbytně nutné osobní údaje třetím stranám, jako jsou dopravci, platební brány atd. Vyžadujeme od nich, aby s těmito údaji nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.

Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou m.os:

 • Pelmet s.r.o. – poskytovatel hostingových služeb
 • Prague Ideas s.r.o. – tvůrce webových stránek
 • Olicon logistics s.r.o. – skladování, balení, distribuce
 • POHODA – účetní systém
 • Facebook, Instagram
 • Instagram
 • Google Analytics
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Součástí obchodních podmínek společnosti AtomicDrinks Central Europe s.r.o., je ustanovení, které stanoví, že osobní údaje mohou být využity pouze výše uvedenými společnostmi, a to pro účely řádného fungování služby, přímé komunikace s objednatelem a pro statistické potřeby poskytovatele a také ustanovení, že výše uvedené společnosti, nikdy neposkytuje osobní údaje třetí straně

 

Jaká mám práva v souvislosti se svými údaji?

Máte právo požádat, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely, jakým způsobem a také kdo je pro nás zpracovává.

Můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, dále žádat abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smlouvy).

Pokud nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu, která je nutná pro splnění smlouvy a pak dále do doby, po kterou by z našeho smluvního vztahu mohly plynout právní spory. Co se týče údajů uchovávaných pro marketingové účely, ty mohou být uchovávány po dobu, po kterou vám mohou být nabídnuty služby.

Pokud již nebudete mít zájem o naše e-mailové zpravodaje, obchodní nabídky, bulletiny a další informace, můžete jejich odběr kdykoli odhlásit v příslušném e-mailu.

Máte také možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jak se s vámi mohu spojit?

Máte-li k těmto zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@atomicdrinks.cz.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR SK

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AtomicDrinks Central Europe s.r.o. v súlade s Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016

Spoločnosť AtomicDrinks Central Europe s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovávanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou AtomicDrinks Central Europe s.r.o., Na Hrěbenkách 815/130, 150 00 Praha 5, IČO: 47545925 pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing. Spoločnosť AtomicDrinks Central Europe s.r.o. je zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Výrazy „my“, „nami“, „naše“, „AtomicDrinks Central Europe s.r.o. a „Atomic Energy Drink“ použité na tejto stránke sa vzťahujú na spoločnosť AtomicDrinks Central Europe s.r.o... „Vy“ sa vzťahuje na osobu pristupujúcu a/alebo používajúcu našu webovú stránku.

AtomicDrinks Central Europe s.r.o. zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré nám Vy chcete poskytnúť, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb vám. My ako prevádzkovateľ zhromažďujeme len tie údaje ktoré sú nevyhnutné pre potreby internetového obchodu, priameho marketingu, pre členstvo v spotrebiteľskom programe a súťaží.

 Uchovávané osobné údaje sú: Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo.

Môžete nám poskytnúť Vašu e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo atď., aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť Vás do našich súťaží alebo prieskumov, alebo Vás informovať o akciách a podujatiach v spoločnosti AtomicDrinks Central Europe s.r.o., ktoré Vás zaujímajú. Chceme Vás ubezpečiť, že AtomicDrinks Central Europe s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

 1. Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov.
 2. Prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách zákona.
 3. Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AtomicDrinks Central Europe s.r.o.
 4. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosť udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.
 5. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti. Tieto budú použité na poskytnutie, podporu a získanie spätnej väzby týkajúcej sa úrovne našich služieb a na zabránenie porušenia zabezpečenia, zákonov alebo našich zmluvných podmienok.
 6. Naša spoločnosť nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
 7. Spoločnosť AtomicDrinks Central Europe s.r.o. môže taktiež zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami, ale len za prísne obmedzených okolností:
  • Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám (ako napríklad poskytovateľom s rovnakým predmetom činnosti, aké má prevádzkovateľ a správcovi internetových služieb), ktoré pomáhajú spravovať túto webovú stránku na základe poučenia.
  • Vaše údaje sú poskytované tretím stranám len v nevyhnutnej miere, ktorá je potrebná pre chod internetového obchodu, t.j. Poskytovateľ webhostingových služieb, Prepravné spoločnosti m.os: Slovenská pošta, Remax kuriér servis, s.r.o. a DHL PARCEL Slovensko. Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie osobných údajov na iný účel.
  • Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy; alebo na ochranu práv spoločnosti AtomicDrinks Central Europe s.r.o. alebo ich zákazníkov a verejnosti.
  • Naša spoločnosť nebude používať vaše osobné informácie (vrátane vašej e-mailovej adresy) na priamu alebo nepriamu komunikáciu, pokiaľ nám na to nedáte súhlas.
 8. Naša spoločnosť ukladá a uchováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webovej lokality, vo svojich databázach, tak dlho, ako je primerane potrebné s ohľadom na naše potreby poskytnúť Vám odpovede na vaše dotazy alebo na vyriešenie problémov, poskytnutie zlepšených a nových služieb a na dodržiavanie príslušných zákonných predpisov. To znamená, že Vaše osobné údaje uchováme primeranú dobu po tom, ako prestanete používať služby našej spoločnosti alebo používať túto webovú lokalitu. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané zo všetkých systémov spoločnosti AtomicDrinks Central Europe s.r.o.
 9. Máme právo kedykoľvek vymazať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
 10. Zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky potrebné informácie (jednoducho dostupné), aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete používať túto webovú stránku a poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnosti AtomicDrinks Central Europe s.r.o.
 11. Preto pri prezeraní tejto webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami potvrdzujete a súhlasíte so spracovaním Vašich nepriamych osobných údajov (súbory cookie, informácie o pripojení a systémové informácie) spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov.
 12. Ak by sme mali nejaké otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na adrese uvedenej v odseku č. 13 a radi Vám pomôžeme s prípadnými otázkami.
 13. Adresa pre Vaše otázky alebo pripomienky: AtomicDrinks Central Europe s.r.o., Na Hrěbenkách 815/130, 150 00 Praha 5, email: info@atomicdrinks.cz
 14. Celý rozsah smernice, ktorou sa riadia tieto zásady pre spracovanie a ochranu osobných údajov, nájdete na tomto odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací
Česká republika ()
Slovensko ()